BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR IX/119/2019 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Drukuj PDF

UCHWAŁA NR IX/119/2019

Rady Miasta Gniezna

z dnia 29 maja 2019 r.

 

w sprawie:

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.


 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 09:19:56)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

UCHWAŁA NR V/77/2019 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2019-2021.

Drukuj PDF

UCHWAŁA NR V/77/2019

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie:

przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2019-2021.


 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 09:17:26)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

UCHWAŁA NR V/76/2019 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całko

Drukuj PDF

UCHWAŁA NR V/76/2019

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.


 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 09:14:33)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała nr III/46/2018 Rady Miasta Gniezna z 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Drukuj PDF

Uchwała nr III/46/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie:

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 09:12:38)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała nr III/45/2018 Rady Miasta Gniezna z 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci

Drukuj PDF

Uchwała nr III/45/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie:

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 09:08:13)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała nr III/44/2018 Rady Miasta Gniezna z 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób ob

Drukuj PDF

Uchwała nr III/44/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie:

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 08:56:05)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr LII/557/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 marca 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowit

Drukuj PDF

Uchwała Nr LII/557/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie:

zmianiy uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy


 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 08:53:47)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-07 09:23:45)

 

Uchwała Nr XLV/494/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLV/494/2017

Rady Miasta Gniezna

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie:

określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 08:50:46)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XLIV/471/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLIV/471/2017

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XLII/512/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 08:47:07)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z 29 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowe

Drukuj PDF

Obwieszczenie

Rady Miasta Gniezna

z dnia 29 marca 2017 r.

 

w sprawie:

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-07 08:44:59)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XXVII/296/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców mias

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XXVII/296/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 września 2016 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:54:05)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XXV/273/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie:

zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:53:54)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XXII/234/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/512/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyp

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XXII/234/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XLII/512/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:53:26)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowe

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XX/219/2016

Rady Miasta Gniezna

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:53:13)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Obwieszczenie Rady Miasta Gniezna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszk

Drukuj PDF

Obwieszczenie

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

w sprawie:

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:52:34)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2016-11-18 11:56:21)

 

Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XIII/115/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 października 2015 r.

 

w sprawie:

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:52:11)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr X/ 80 /2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr X/ 80 /2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie:

upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:51:49)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr X/79/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie:

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:51:07)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2016-11-18 11:51:35)

 

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2015-2017

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr X/78/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 24 czerwca 2015 r.

 

w sprawie:

Programu Wspierania Rodziny Miasta Gniezna na lata 2015-2017

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:50:49)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr VI/49/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:50:15)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała IV/23/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Drukuj PDF

 

Uchwała IV/23/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie:

ustanowienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:49:54)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XLII/517/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/503/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie do

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLII/517/2014

Rady Miasta Gniezna

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XLI/503/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie do

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:49:21)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XLII/512/ 2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLII/512/ 2014

Rady Miasta Gniezna

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie:

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gnieźnie.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:48:58)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XLI/503 /2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLI/503 /2014

Rady Miasta Gniezna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

w sprawie:

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:48:21)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Uchwała Nr XLI/ 502 /2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XLI/ 502 /2014

Rady Miasta Gniezna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

w sprawie:

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 11:47:58)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

UCHWAŁA NR XLI/ 501 /2014 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ży

Drukuj PDF

Uchwała Nr XXXVIII/ 474/ 2013

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 listopada 2013 r.

 

w sprawie:

ustanowienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2016-11-18 10:21:03)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2016-11-18 11:19:23)

 

Uchwała Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Drukuj PDF
Uchwała Nr XXXVIII/ 474/ 2013
Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 listopada 2013 r.
  
w sprawie:

ustanowienia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »

 


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-12-05 13:42:35)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-12-05 13:52:38)

 

Uchwała NR XXXI/370/2013 RMG z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Drukuj PDF
Uchwała   Nr XXXI/370/2013
Rady Miasta Gniezna
z dnia 21 marca 2013 r.
 
  
w sprawie:
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

 


pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-04-10 07:48:59)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/ 435/2009 RMG z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj PDF
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 435/2009
 Rady  Miasta  Gniezna
 z dnia 22 czerwca 2009 r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLVII/518/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.
 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 08:07:08)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 10:03:02)

 

UCHWAŁA Nr XXIX /351/2008 RMG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Drukuj PDF

UCHWAŁA Nr XXIX /351/2008
Rady Miasta Gniezna
z dnia 16 grudnia 2008 r.

 
w sprawie:
zmiany uchwały nr XXXVIII/383/2005  z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 

pobierz treść uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 08:35:18)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 10:02:02)

 

UCHWAŁA Nr IX /95/2007 RMG z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gnieźnie na lata 2007 – 2014

Drukuj PDF
UCHWAŁA Nr IX /95/2007
Rady Miasta Gniezna
z dnia 30 maja 2007 r.
 
 
w sprawie:
przyjęcia Miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gnieźnie na lata 2007 – 2014.
 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 09:06:13)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 10:00:05)

 

Uchwała Nr XLIX/527/2006 RMG z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Gniezno do roku 2013

Drukuj PDF
Uchwała   Nr XLIX/527/2006
Rady Miasta Gniezna
z dnia 25 maja 2006 r.
 
  
w sprawie:
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Gniezno do roku 2013.

 


pobierz załącznik do uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 09:16:39)
Ostatnia zmiana: Informatyk (2010-05-31 11:21:35)

 

UCHWAŁA Nr XLVII/518/2006 RMG z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj PDF
UCHWAŁA Nr XLVII/518/2006
Rady Miasta Gniezna
z dnia 12 kwietnia 2006r.
                                       
  
w sprawie:
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

 

pobierz treść uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 08:24:35)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 09:59:03)

 

UCHWAŁA Nr XLV/499/2006 RMG z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom

Drukuj PDF
UCHWAŁA   Nr XLV/499/2006
Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 lutego 2006 r.
 
w sprawie:
określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom.
 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 09:43:51)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 09:58:22)

 

UCHWAŁA Nr XLI/434/2005 RMG z dnia 11 października 2005 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

UCHWAŁA Nr XLI/434/2005
Rady Miasta Gniezna
z dnia 11 października 2005 r.
 
w sprawie:
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

pobierz treść uchwały w formacie pdf »Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 09:50:24)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/383/2005 RMG z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Drukuj PDF
UCHWAŁA Nr XXXVIII/383/2005
Rady Miasta Gniezna
 z dnia 3 czerwca 2005 r.
 
w sprawie:
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-26 08:54:06)
Ostatnia zmiana: Lidia Jesiołowska (2009-10-26 09:56:16)

 


bip

mops