Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Usługi pogrzebowe 2020 PDF Drukuj Email

 

Informujemy uprzejmie, że w 2020 roku świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pochówku osób dorosłych i dzieci do lat 6 oraz szczątków ludzkich będzie realizowała firma

 

C. Rosiński USŁUGI POGRZEBOWE, Joanna Goska-Izabela Wichniewicz s.c., ul. Św. Wawrzyńca 27 62-200 Gniezno

Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 10:34
 
Spotkanie Wigilijne 2019 PDF Drukuj Email

W dniu 19.12.2019 r. na stołówce Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, przy ul. Kostrzewskiego 5 odbyła się wieczerza wigilijna dla osób samotnych, w tym starszych i bezdomnych, w obecności bliskich im osób, w tym opiekunów (pracowników socjalnych) oraz władz lokalnych. Zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

Spotkanie wigilijne miało na celu wspólne przeżycie czasu Bożego Narodzenia, dla niektórych była to jedyna okazja na wspólny i ciepły posiłek wigilijny. Uczestnictwo w wieczerzy i złożenie świątecznych życzeń miało na celu wytworzenie poczucia wspólnoty oraz zapobiec społecznemu wykluczeniu.

 
Dział Świadczeń Rodzinnych - 27 grudnia PDF Drukuj Email

 

 

Informujemy, że dnia 27 grudnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych z siedzibą przy ul. 3 Maja 30 będzie nieczynny.

 

Niezbędne informacje uzyskać będzie można w siedzibie MOPS przy ul. Dworcowej 7 pod nr tel.(61) 426-25-82, 426-30-16,

424-15-99, 424-11-88

Poprawiony: wtorek, 24 grudnia 2019 08:58
 
Komunikat - nowe wnioski PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy o możliwości składania wniosków:

 

od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (przez bankowość internetową),

 

od 1 sierpnia 2019 r. za pomocą formularzy papierowych (druki wniosków można pobrać już dziś z linku poniżej lub w MOPS przy ul. Dworcowej 7 oraz 3 Maja 30 od dnia 1. sierpnia 2019 r.)

 

o ustalenie uprawnień do:

 

 • świadczeń wychowawczych 500+ (w tym na pierwsze dziecko) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 oraz

 • świadczeń jednorazowych DOBRY START (300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 - NIE AKADEMICKIEGO)

 

W sprawie przyznania w/w świadczeń nie ma obowiązku wydania decyzji administracyjnej. O przyznaniu świadczeń wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą e-mailową

Adres poczty elektronicznej należy umieścić w składanym wniosku.

 

Wnioskodawca, który nie wskazał adresu poczty elektronicznej może uzyskać informację o przyznaniu świadczenia w organie, w którym złożył wniosek.

 

NIEODEBRANIE INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBREGO STARTU NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY TEGO ŚWIADCZENIA!

 

Do pobrania:

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r

 

Wniosek o jednorazowe świadczenie Dobry Start

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD 1 LIPCA 2019 r. PRZYSŁUGUJE :

 

bez względu na dochód rodziny, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia na:

  dziecko własne - wniosek składa rodzic zamieszkujący z dzieckiem i sprawujący opiekę,

  dziecko przysposobione, dziecko, w sprawie którego toczy się postepowanie o przysposobienie, dziecko pod opieką prawną - wniosek składa opiekun

   

Wnioski złożone do 31.08 – ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 31.10 br.

 

Wnioski złożone od 1.09 do 30.09 ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 30.11. br.

 

Wnioski złożone od 1.10. do 31.10. ustalenie uprawnień oraz wypłata następuje do 31.12. br.

 

Wnioski złożone od 1.11. do 30.11. ustalenie uprawnień następuję do 31.01.2020 r.

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START (jednorazowe 300 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny (nie akademicki!) 2019/2020) PRZYSŁUGUJE bez względu na dochód rodziny na dziecko lub osobę uczącą się (osobą uczącą się jest osoba, której rodzice nie żyją lub od obojga rodziców są zasądzone alimenty) do ukończenia 20. roku życia (do 24. roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia

 

Aby otrzymać świadczenie DOBRY START dziecko powinno uczęszczać od września br. do jednej ze szkół: podstawowa, ponadpodstawowa z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy.

 

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „0”).


 

WAŻNE:


 

WNIOSKI o ustalenie uprawnień na świadczenie DOBRY START przyjmowane są do 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


 

Poprawiony: czwartek, 10 października 2019 09:46
 
Zabawa wiosenna dla dzieci PDF Drukuj Email

 

W dniu 05.04.2019r. w Klubie Zabaw „FANTAZJA” została zorganizowana zabawa dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS .

W trakcie imprezy dzieci brały udział w pokazie mody wiosennej, w zabawach ruchowych. Korzystały również z atrakcji w postaci trampolin i basenów z kulkami.

Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek w postaci pizzy i przekąsek oraz napoje.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie nawiąże współpracę z lekarzem psychiatrą PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie nawiąże współpracę z lekarzem psychiatrą w zakresie prowadzenia dyżurów poprzez indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zagrożonych alkoholizmem, mieszkańców Miasta Gniezna, w tym klientów MOPS w Gnieźnie. Zakres dyżurów obejmuje 60 godzin zegarowych w roku 2019, zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Krzemińska wew. 62


 

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2019 13:35
 
Spotkanie Wigilijne Osób Samotnych. PDF Drukuj Email
Wigilia dla wiekszości z nas kojarzy się z postnymi daniami , pachnącą  choinką i z czasem spedzonym
z bliskimi osobami - rodziną. A jak nie ma z kim ? Nie ma rodziny ? To właśnie w takich momentach pojawia sie
pracownik socjalny , który poświęca swój czas , aby stworzyć swoim klientom : schorowanym , samotnym czy
też starszym namiastkę Świąt.
 
Nasi gnieźnieńscy pracownicy socjalni  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gnieźnie w dniu 18-12-2018 roku  
zaprosili do Stołówki UAM  ul. Kostrzewskiego 5/7 100 podopiecznych . W spotakniu wzieli udział rownież
zastępca Prezydenta Miasta Gniezna  Pan Michał Pawałowski , radna Miasta Gniezna  Pani  Anna Krzemińska ,
Ks. Krzysztof Stawski  Dyrektor Caritas AG,  oraz pracownicy MOPS Gniezno . Podopiecznie mieli okazję 
podzielić się opłatkiem i spożyć wieczerzę Wigilijną w gronie osób , których spotkał  podobny los.
 Spotkanie zostało wypełnione ciepłym słowem przekazanym przez Ks. Jana Kasprowicza   z Parafii Pw.
Wniebowizięcia  Najświetszej Maryii   Panny w Gnieźnie i  wzajemnymi życzeniami  , dobrym jedzeniem
oraz prezentami w formie paczki żywnościowej.     

Poprawiony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 14:59
 
Godziny pracy MOPS Gniezno PDF Drukuj Email

 Informujemy, że w dniu 31.12.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie czynny jest w godzinach od 7 do 14 

 
"Serce nie sługa" - wyjście do kina dla podopiecznych PDF Drukuj Email

W dniu 5.10.2018r. pracownicy rejonowi tutejszego MOPS zorganizowali wyjście do kina "Helios"

dla osób dorosłych, na seans filmowy "Serce nie sługa".

Celem było wskazanie rówznych możliwości spędzenia wolnego czasu oraz ograniczenie

zjawiska wykluczenia społecznego oraz integracja społeczna.

 
Decyzje 500+ i Alimentacyjne PDF Drukuj Email

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 informuje, że od 1.10 wydawane są decyzje w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych na wnioski złożone w okresie od 1.07 do 31.08.

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 13:49
 
„DOBRY START” ( 300 + ) PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

   DOBRY START” ( 300 + )

 

Dla kogo „dobry start” ?

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne! Szkoła w rozumieniu programu oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


 

Jak dostać świadczenie "dobry start"

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną oraz ministerialny portal: empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można będzie składać także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibach MOPS przy ul Dworcowej 7 i 3 Maja 30. Wniosek dostępny na stronie:

www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie. Wnioski dostępne będą także w siedzibach MOPS.

Ważne! Wniosek na świadczenie „dobry start” należy złożyć do 30 listopada.

Uwaga! Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie zrealizowane nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach sprawa zostanie rozpatrzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "dobry start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Komu świadczenie „dobry start” nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Podstawa prawna określająca zasady programu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).

 

Poprawiony: środa, 20 czerwca 2018 13:51
 
Komunikat 500+ PDF Drukuj Email

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 informuje, że od 1.10 wydawane są decyzje w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych na wnioski złożone w okresie od 1.07 do 31.08.

 

UWAGA

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2018/2019

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 500+ na okres zasiłkowy trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018

a w przypadku wniosków składanych DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (w tym za pośrednictwem własnego banku – przez bankowość internetową) – OD DNIA 1 LIPCA 2018.

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 13:49
 
Zabawa wielkanocna dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS. PDF Drukuj Email

 

W dniu 23.03.2018r. odbyła się zabawa wielkanocna w Hotelu Feniks dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS.

W trakcie zabawy dzieci brały udział w konkursach, o tematyce wielkanocnej, zabawach taneczno-ruchowych. Dzieci mogły również skorzystać z atrakcji w postaci malowania twarzy.

Dla najmłodszych przygotowane były napoje, słodki poczęstunek oraz kolacja.

 
Wyjście do teatru pt. Opowieść Wigilijna PDF Drukuj Email
 W dniu 9 grudnia 2018 r. Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował wyjscie do teatru dla dzieci osób korzystających z pomocy Tutejszego Ośrodka  . Impreza miała  miejsce w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie dzieci obejrzały spektakl Pt,, Opowieść Wigilijna ,, Taka forma pomocy miała na celu zorganizowanie  dzieciom klientów MOPS możliowść spedzenia mile wolnego czasu. 
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

W dniu 19.12.2017 r. pracownicy socjalni zorganizowali w stołówce
Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ul. Kostrzewskiego 5 - 7 dla 100
osób samotnych, w tym starszych i bezdomnych, wieczerzę wigilijną w
obecności władz lokalnych, osób duchownych, dyrekcji oraz pracowników
socjalnych MOPS.

Po spożytej w miłej i świątecznej atmosferze kolacji uczestnicy
otrzymali podarunki przygotowane przez MOPS.

 
Impreza okolicznościowa dla najmłodszych PDF Drukuj Email

 Kontynuując coroczną tradycję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował imprezę okolicznościową dla najmłodszych, która odbyła się w dniu 1. 12. 2017 r. w Klubie Zabaw „Fantazja” ul. Mieszka I 35b.

Dla wszystkich uczestników przewidziano drobny poczęstunek i rozrywki na placu zabaw prowadzone przez animatorki Klubu.   

 
Godziny wydawania decyzji w Dziale Świadczeń Rodzinnych PDF Drukuj Email

 Informujemy, że w dniach:

17.10.2017    wtorek

24.10.2017    wtorek

31.10.2017    wtorek

w  Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30

decyzje wydawane będą od 7.00 do 17.00.

 
Bezpłatne usługi mediatora dla mieszkańców miasta Gniezna PDF Drukuj Email

Ogłoszenie - bezpłatne usługi mediatora

 
Informacja PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 W związku z następstwami nawałnicy mieszkańcy miasta Gniezna mogą skorzystać z pomocy związanej z usuwaniem jej skutków.  Wnioski na udzielenie pomocy w tym zakresie można pobrać i złożyć w siedzibie MOPS w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7.

Druki wniosków pobrać można również ze strony internetowej: www.mops.gniezno.pl w zakładce „Druki do pobrania”. 


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE PRZY UL.DWORCOWEJ 7 CZYNNY BĘDZIE: 

W DNIU 14 SIERPNIA DO GODZ . 18.00

W DNIU 15 SIERPNIA W GODZ. 10.00 – 16.00

W DNIACH 16-18 SIERPNIA W GODZ . 7.00-18.00

Poniżej zamieszczamy pisma Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2016 r oraz 28 lipca 2017 r. dot. zasad udzielania pomocy w przedmiotowym zakresie.

  

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24.06.2017.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 28.07.2017.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 17.08.2017.

Poprawiony: wtorek, 29 sierpnia 2017 10:26
 
Zabawa wielkanocna w Klubie Zabaw "Fantazja" PDF Drukuj Email

 W dniu 07.04.2017r. odbyła się zabawa wielkanocna w Klubie Zabaw "Fantazja" dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS.

W trakcie zabawy dzieci brały udział w konkursach, zabawach taneczno-ruchowych. Dzieci mogły również skorzystać z atrakcji w postaci malowania twarzy.

Dla najmłodszych przygotowane były napoje, słodki poczęstunek oraz pizza.

 

 
Komunikat dotyczący zmiany adresu siedziby PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż z uwagi na zmianę siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych w dniach 22- 24 czerwca 2016 r. mogą wystąpić problemy techniczne związane z obsługą interesantów (również telefoniczną). Przepraszamy za ewentualnie niedogodności.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że od dnia 27 czerwca 2016 r.

siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

mieścić się będzie przy ul. 3 Maja 30.

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

 

 

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 11:49
 
Wyjście do kina dla dzieci na film Kung Fu Panda 3 PDF Drukuj Email

 

W dniu 21. 04. 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował wyjście do kina dla dzieci osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Impreza miała miejsce w Kinie Helios , dzieci obejrzały film animowany Kung Fu Panda 3. Dzieci otrzymały dodatkowo poczęstunek: napój i popcorn.

 

 
Piknik Integracyjny w Dębnie PDF Drukuj Email

 

Dnia 28 maja 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zorganizował wyjazd na Piknik Integracyjny do Dębna n/Wartą.

W wyjeździe wzięło udział 45 osób.

Wyjazd miał miejsce w godzinach południowych, a powrót w godzinach wieczornych.

Udział w Pikniku Integracyjnym w Dębnie miał na celu wzmocnienie aktywności oraz poprawę społecznego funkcjonowania.

Osoby uczestniczące w Pikniku Integracyjnym miały okazję brać udział w zabawie tanecznej na świeżym powietrzu przy muzyce biesiadnej kapeli ,,SNUTKI''  oraz skosztować przygotowanego posiłku przez organizatorów imprezy (grochówka, wypieki oraz grill).

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w pikniku.

 

 

Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 13:03
 
Koncert Czerwonych Gitar PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Dworcowej 7 zorganizowanał dla grupy 15 podopiecznych udział w koncercie „Czerwone Gitary - z okazji Dnia Matki, który odbył się w Auli Szkoły Pomnik w Gnieźnie w dniu 28.05.2016r. 

Taka forma pomocy miała na celu zaproponowanie klientom aktywnej możliwości spędzenia czasu wolnego w ramach poprawienia społecznego funkcjonowania w społeczności lokalnej przez udział w występie zespołu artystycznego.

Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 13:03
 
Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego PDF Drukuj Email

 

Dnia 22.05.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował dla swoich podopiecznych wyjście do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zwiedzanie trwało ok. 1,5 godziny, wzięło w nim udział 30 osób. Podopieczni mieli okazję obejrzeć trzy krótkie filmy w technologii 3D na temat powstawania Państwa Polskiego oraz obejrzeć wystawy stałe: ”Gniezno w dawnych wiekach”, „Broń w dawnej Polsce”, „Piastów malowane Dzieje” oraz wystawę czasową „Chrzest 966 – u źródeł Polski”. Wyjście zostało zorganizowane w ramach pracy socjalnej MOPS
w Gnieźnie i miało na celu zaproponowanie podopiecznym ciekawej
i bezpłatnej formy spędzania czasu wolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenie o możliwych problemach technicznych PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że dniu 30 marca 2016r. w godzinach od 8 do 10 mogą wystąpić problemy techniczne związane z obsługą klienta  ( również telefoniczną) z uwagi na przerwę w dostawie energii elektrycznej. Przepraszamy za ewentualnie niedogodności.

 
Informacja Rodzina 500 PLUS PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego „500 PLUS” w miesiącu kwietniu br. odbywać się będzie:

                     od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18,

                     w soboty w godzinach 7-15,

w następujących punktach:

                     Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Łubieńskiego 11,

                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7,

                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paczkowskiego 4.

 

Wydawanie decyzji administracyjnych odbywać się będzie w punktach złożenia wniosku.

 
Rodzina 500+ PDF Drukuj Email

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 informuje, że od 1.10

wydawane są decyzje w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń

wychowawczych 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych na wnioski złożone

w okresie od 1.07 do 31.08.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają przygotowania do realizacji rządowego projektu "Rodzina 500+" czyli systemu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. 

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu "Rodzina 500+" mogą państwo uzyskać na stronach internetowych:

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy publikować dalsze informacje w zakresie projektu "Rodzina 500+".

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego


Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)


Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 października 2018 13:51
 
Mikołajki dla najmłodszych PDF Drukuj Email

 

Kontynuując coroczną tradycję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował imprezę okolicznościową dla najmłodszych. Odbyła się ona w dniu 12. 12. 2015 r. w Klubie Zabaw „Fantazja” ul. ul. Mieszka I 35b. Tam też zorganizowano imprezę okolicznościową dla najmłodszych. Dla wszystkich uczestników przewidziano rozrywki na placu zabaw prowadzone przez animatorki Klubu. Dla dzieci przygotowano ponadto drobny poczęstunek i słodkie upominki.

Poprawiony: poniedziałek, 11 stycznia 2016 09:56
 
Spotkanie Wigilijne osób samotnych PDF Drukuj Email

 

Wigilia dla większości z nas kojarzy się z postnymi daniami, pachnącą choinką i z czasem spędzonym z bliskimi osobami – rodziną. A jak nie ma z kim? Nie ma rodziny? To właśnie w takich momentach życia pojawia się pracownik socjalny, który poświęca swój czas, aby stworzyć swoim klientom: schorowanym, samotnym czy też starszym namiastkę świąt.

Nasi gnieźnieńscy pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w dniu 18.12.2015 roku zaprosili do Stołówki UAM ul.Kostrzewskiego 5/7 100 podopiecznych. W spotkaniu wzięli udział również Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Pan Michał Powałowski oraz pracownicy MOPS Gniezno. Podopieczni mieli okazję podzielić się opłatkiem i spożyć wieczerzę wigilijną w gronie osób, które spotkał podobny los.

Spotkanie zostało wypełnione ciepłym słowem przekazanym przez ks. Angrzeja Grzelaka z Parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie i wzajemnymi życzeniami, dobrym jedzeniem oraz prezentami w formie paczki żywnościowej.

 

 
"Opowieść wigilijna" w Teatrze Fredry dla podopiecznych PDF Drukuj Email

 

W dniu 12.12.2015r. odbyło sie wyjscie do Teatru Fredry dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS.

Spektakl "Opowieść wigilijna" na podstawie powieści Karola Dickens'a opowiada o bogatym, skąpym sercu Ebenzera Scrooge'a, który zmienia się na lepsze pod wpływem duchów odwiedzających go w Święta Bożego Narodzenia. Opowieść wigilijna " to wspaniała propozycja dla dzieci z przesłaniem na Święta Bożego Narodzenia, uczy dzielenia się z innymi tym, co mamy najlepsze.

 
Wyjście do Teatru PDF Drukuj Email

    Dnia 14 XI 2015r. MOPS zorganizował wyjście do Teatru dla dorosłych Klientów Ośrodka na przedstawienie wystawiane przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie pt. „Nasze Miasto”.
Sztuka podobała się. Artyści zaangażowali w przedstawienie publiczność, która mogła aktywnie uczestniczyć w sztuce oglądając aktorów z pespektywy sceny.
Wśród publiczności wyjątkowym gościem był prezydent Miasta Gniezna pan Tomasz Budasz co podniosło rangę wydarzenia.

 

Poprawiony: czwartek, 17 grudnia 2015 13:40
 
Apel PDF Drukuj Email

 PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE:

Noclegownie

Schroniska

Hostele

Inne

 

 

Poprawiony: wtorek, 20 października 2015 09:53
 
Impreza p.t. „Moja Rodzina dziś i jutra” PDF Drukuj Email

  

W dniu 19 września 2015 r. w Schronisku „Pomocna Przystań” przy ul. Kawiary 40 została zorganizowana impreza p.t. „Moja Rodzina dziś i jutra”, która była dofinansowana przez Urząd Miasta Gniezna. Uczestniczyli w niej mieszkańcy naszego miasta, w tym dzieci, dla których zostało przygotowanych mnóstwo atrakcji. Pracownicy socjalni z tut. Ośrodka również włączyli się w przygotowania i po raz kolejny zorganizowali konkursy sprawnościowe dla dzieci, które bardzo licznie brały w nich udział. Dzieciaki mogły sprawdzić swoje umiejętności w biegu na czas niosąc na paletce piłeczkę pingpongową, a także w kilku konkursach, w których trzeba było popisać się sprawnością z udziałem skakanki do skakania. Zainteresowanie ze strony dzieci było ogromne, najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni nagrodami, a dla pozostałych uczestników nie zabrakło nagród pocieszenia w postaci słodkiego upominku.

 

 

Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 11:55
 
Dzień Dziecka PDF Drukuj Email

 

   W dniu 30.05.2015 r. pracownicy socjalni zorganizowali dla najmłodszych dzieci z rodzin podopiecznych tut. Ośrodka wyjście do kubu zabaw dla dzieci. Impreza odbyła się z okazji „Dnia Dziecka”. Dzieci bawiły się fantastycznie, po licznych atrakcjach czekał na nich również pyszny poczęstunek. Jak zwykle wracały do domu zadowolone i z uśmiechem na pięknie pomalowanych twarzach.

 

 
„Bawmy się Razem” PDF Drukuj Email

    Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” zaprosiło dnia 13.06.2015r pracowników i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na imprezę integracyjną z okazji dnia dziecka „Bawmy się Razem” , która odbyła się w filii schroniska Pomocna Przystań przy ul. Kawiary 40.

Podczas imprezy pracownicy MOPS w Gnieźnie zorganizowali konkursy z nagrodami dla dzieci. Podopieczni wraz z dziećmi mieli okazję startować w wielu konkursach sprawnościowych, sportowych, wiedzy historycznej, rysunkowych i innych. Pogoda jak zwykle na imprezach organizowanych przez schronisko dopisała, więc wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście bawili się świetnie, nie zabrakło również poczęstunku w postaci grochówki wojskowej, kiełbasek z grilla i ciasta drożdżowego oraz napojów .

 
Piknik integracyjny '' Majówka w kręgu'' PDF Drukuj Email

      W dniu 30.05.15r. mieliśmy okazję gościć w Dębnie na corocznym pikniku organizowanym przez Stowarzyszenie "Krąg". Tradycyjnie już organizator zapewnił wyśmienity poczęstunek i przemiłą atmosferę dla wszystkich uczestników imprezy. „Piknik Integracyjny” odbywał się przy muzyce w gronie osób z różnych ośrodków, która wprawiła wszystkich w wyśmienity humor. Dodatkowo, można było wziąć udział w loterii, w której każdy los był wygrany i gwarantował nagrodę. Wśród zieleni
i pięknego słońca można było odpocząć i w pełni się zrelaksować. Godziny mijały prędko i niestety czas było wracać. Pocieszające jest to, że za rok może spotkamy się ponownie?...

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 czerwca 2015 13:31
 
Wycieczka do Biskupina i Wenecji PDF Drukuj Email

 

    Dnia 23.05.2015 r. pracownicy socjalni zorganizowali dla swoich podopiecznych wycieczkę do Biskupina i Wenecji. W trakcie zwiedzania każdy znalazł dla siebie atrakcje. Pan przewodnik opowiedział nam wiele ciekawostek o osadzie w Biskupinie, pokazał bardzo interesujące miejsca, zabrał na wycieczkę statkiem, Wąskotorówką i pokazał Muzeum Kolei Wąskotorowej. Na koniec zwiedzaliśmy ruiny zamku Diabła Weneckiego i obejrzeć mogliśmy maszyny oblężnicze z dawnych czasów.

Po niezwykle interesującym i wyczerpującym dniu dzieci wraz z mamami wracały do domów bardzo zadowolone z uśmiechami na twarzy.

 

 
Kino PDF Drukuj Email

 

      W dniu 24 kwietnia 2015 r. pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do kina „Helios” w Gnieźnie na bajkę pt:. „DOM”. Do kina zostało zaproszonych 40 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka. Film spodobał się dzieciom, a dodatkowa atrakcją było oglądanie filmu w wersji 3D.

Wyjście do kina miało być przykładem spędzania wolnego czasu.

 

Poprawiony: wtorek, 05 maja 2015 13:02
 
Zabawa dla najmłodszych PDF Drukuj Email

     Kontynuując coroczną tradycję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował imprezę okolicznościową dla najmłodszych. Odbyła się ona w dniu 12. 12. 2014 r. w Klubie Zabaw „Fantazja” ul. Mieszka I 35b. Tam też zorganizowano imprezę okolicznościową dla najmłodszych. Dla wszystkich uczestników przewidziano rozrywki na placu zabaw prowadzone przez animatorki Klubu. Dla dzieci przygotowano ponadto drobny poczęstunek i słodkie upominki.

 

Tomasz Antosik

 

Poprawiony: poniedziałek, 05 stycznia 2015 14:21
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

   W dniu 19 Grudnia 2014r. pracownicy socjalni zorganizowali w stołówce Uniwersytetu A. Mickiewicza przy ul. Kostrzewskiego 5-7 dla 100 osób samotnych w tym starszych i bezdomnych wieczerzę wigilijną w obecności bliskich tych osób w tym opiekunów, pracowników socjalnych oraz władz lokalnych.

Po spożytej kolacji w miłej i świątecznej atmosferze uczestnicy otrzymali podarunki przygotowane przez MOPS.

 

 

Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 14:06
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

   W dniu 21 Grudnia 2016r. pracownicy socjalni zorganizowali w stołówce Uniwersytetu A. Mickiewicza przy ul. Kostrzewskiego 5-7 dla 100 osób samotnych w tym starszych i bezdomnych wieczerzę wigilijną w obecności bliskich tych osób w tym opiekunów, pracowników socjalnych oraz władz lokalnych.

Po spożytej kolacji w miłej i świątecznej atmosferze uczestnicy otrzymali podarunki przygotowane przez MOPS.

     

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2017 10:41
 
Apel PDF Drukuj Email

 PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE:

Noclegownie

Schroniska

Hostele

Inne

 

 

Poprawiony: środa, 29 października 2014 12:50
 
Kino PDF Drukuj Email

     W dniu 10 października 2014 r. pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do Kina „ Helios ” w Gnieźnie na bajkę ,,Pszczółka Maja”. Do kina zostało zaproszonych 40 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka. Po seansie filmowym dzieci wzięły udział w konkursie z nagrodami.

 

 

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 12:41
 
TEATR PDF Drukuj Email

      W dniu 04.10.2014r. Odbyło się wyjście do Teatru Fredry dla dzieci rodzin podopiecznych MOPS. Spektakl „Szpak Fryderyk” to wspaniała propozycja dla najmłodszych widzów, zabawna historia, która uczy miłości i wzajemnego zrozumienia. Żywy kontakt dwojga aktorów i trójki muzyków z dziećmi budził dużo emocji i dostarczył miłych wrażeń.

 

Poprawiony: czwartek, 09 października 2014 12:56
 
„ Bawmy się razem” PDF Drukuj Email
 
      W dniu 14.06.2014 r. pracownicy tutejszego Ośrodka brali udział w pikniku „ Bawmy się bezpiecznie” organizowanym przez schronisko dla bezdomnych przy ul.Kawiary. Dzieci brały udział w licznych grach ,zabawach i konkursach .Wśród licznych atrakcji można było spróbować smacznej grochówki lub kiełbasy z grila.  

 

 

Poprawiony: środa, 18 czerwca 2014 12:43
 
Wizyta w ZOO PDF Drukuj Email

 

Wyjazd do ZOO, dnia 24.05.2014r. Wycieczka dla wszystkich uczestników była miłym preludium do nadchodzącego „Dnia Matki”. Pogoda dopisała w pełnej swej aurze i udało się przyjemnie spędzić czas. W tym roku zagościł nowy mieszkaniec w ZOO, niedźwiedź brunatny o imieniu Borys. Z daleka sprawiał wrażenie przytulnego misia, jednak przy „bliższym” poznaniu swymi pazurami i kłami budził ogromny respekt. Poprzez obserwację zachowań zwierząt i ptaków, a także magiczne otoczenie, można było oderwać się od zgiełku miasta i choć przez krótki czas być bliżej natury. Ponadto mieliśmy możliwość skorzystania z parku linowego mieszczącego się na terenie ZOO. Emocji nie brakowało a do tego mogliśmy sprawdzić swoją sprawność. Wracaliśmy bardzo zmęczeni i pełni wrażeń.

 

 

Poprawiony: środa, 18 czerwca 2014 11:45
 
Dębno PDF Drukuj Email

    W dniu 31.05.14r podopieczni tutejszego Ośrodka wzięli udział w corocznym pikniku organizowanym przez Stowarzyszenie "Krąg", które obchodziło 20-lecie istnienia. Podczas imprezy organizator zapewnił tradycyjnie poczęstunek a dodatkową atrakcją były pyszne, gigantycznej wielkości torty, dla wszystkich uczestników imprezy. Atmosfera i zabawa przy muzyce  scalała i integrowała wszystkich uczestników, również z innych miejscowości. Można było wziąć udział w loterii ,każdy los gwarantował nagrodę. Humory i pogoda była wyśmienita. Wyjazd i udział w pikniku jest dla wielu uczestników jedyną okazją do spotkania z drugim człowiekiem i nawiązania relacji z innymi ludźmi. Wszyscy biorący udział powrócili do domu zadowoleni. Organizator zaprosił  podopiecznych na kolejne imprezy organizowane w Dębnie.

 

 

Poprawiony: czwartek, 12 czerwca 2014 10:47
 
Zabawa dla dzieci PDF Drukuj Email

    W dniu 25.04.2014 r. po raz kolejny zostało zorganizowane wyjście z dziećmi z rodzin podopiecznych tut. Ośrodka do klubu zabaw dla dzieci „Fantazja”. Dla dzieci jak zwykle przygotowano mnóstwo atrakcji, tak więc wszyscy mieli zapewnioną doskonałą zabawę. Przygotowane były konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Na dzieci tradycyjnie czekał smaczny poczęstunek. Nie zabrakło oczywiście artystycznego malowania twarzy, które sprawiło dzieciom ogromną frajdę.

 

Poprawiony: wtorek, 06 maja 2014 13:46
 
Kino PDF Drukuj Email

W dniu 04.04.2014 r pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do Kina „Helios” na bajkę „Pan Peabody i Sherman”. Do kina zostało zaproszonych 40 dzieci z rodzin podopiecznych tut. Ośrodka. Film spodobał się dzieciom, a dodatkowa atrakcja to fakt, że film był w wersji 3 d. Wyjście do kina miało być przykładem spędzania wolnego czasu.

Poprawiony: wtorek, 08 kwietnia 2014 09:04
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

Zgodnie z wieloletnią tradycją również w tym roku w dniu 19.12.2013 r. odbyła się wieczerza wigilijna zorganizowana przez pracowników socjalnych dla osób samotnych w tym starszych i bezdomnych. W wieczerzy wzięli również udział Jego Eminencja ks. arcybiskup Józef Kowalczyk Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Maria Kocoń. Zarówno zaproszeni goście, jak i Pani Dyrektor Hanna Adamczak w imieniu organizatorów, przekazali świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom wieczerzy.

 

Poprawiony: piątek, 20 grudnia 2013 14:55
 
Zabawa dla dzieci PDF Drukuj Email

W dniu 06. 12. 2013 r. w Klubie Zabaw „Fantazja”ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie zorganizowano imprezę okolicznościową dla najmłodszych. Dla uczestników przewidziano rozrywki na placu zabaw prowadzoną przez animatora. Dla dzieci przygotowano drobny poczęstunek. Ponadto dzieci odwiedził Mikołaj ze słodkimi upominkami.

 
Kino PDF Drukuj Email

 

W dniu 18 października 2013 r. pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do Kina „ Helios ” na bajkę ,,Turbo ślimak”. Do kina zostało zaproszonych 42 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka.

 

Poprawiony: wtorek, 29 października 2013 14:32
 
Apel PDF Drukuj Email

 PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE:

Noclegownie

Schroniska

Hostele

Inne

 

Poprawiony: środa, 29 października 2014 12:30
 
Wyjście do teatru PDF Drukuj Email

    Dnia 21 września 2013 r. MOPS w Gnieźnie zorganizował wyjście do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie dla 26 dzieci w wieku szkolnym na spektakl pod tytułem "Dzikie Łabędzie". Dzieciom podobała się szkuka. Niektóre były w teatrze po raz pierwszy więc było to dla nich ciekawe przeżycie.

Poprawiony: piątek, 04 października 2013 12:18
 
Festyn z okazji Dnia Dziecka PDF Drukuj Email

Po raz kolejny schronisko dla bezdomnych „Pomocna Przystań”, przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie, stanęło na wysokości zadania i stworzyło rodzinną atmosferę dla społeczności lokalnej, organizując festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Bawmy się razem”. Swój wkład w powodzenie imprezy miały również Centrum Kultury „Scena to Dziwna”, Caritas A.G., oraz inne organizacje i podmioty wrażliwe na los człowieka. Skromny udział miał również nasz Ośrodek. Pracownicy MOPS oczarowani gościnnością i rodzinną atmosferą zadeklarowali swój udział w następnych latach.

Atrakcjom nie było końca. Począwszy od prezentacji zespołów tanecznych i wokalno - instrumentalnych, występów dzieci, pokazów strażackich, malowania twarzy, poprzez konkursy z nagrodami, puentując godnym poczęstunkiem.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali oczywiście funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, służby ratownicze i Wojsko.

 

Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2013 09:27
 
Wyjazd do ZOO PDF Drukuj Email

Wyjazd do ZOO, dnia 25.05.2013r. już za nami. Wycieczka ta dla wszystkich uczestników była niemałym zaskoczeniem. Pomimo „kapuśniakowej pogody” udało się przyjemnie spędzić czas, poprzedzający Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Odbyliśmy więc małą lekcją, o tym jak żyją, jak wyglądają oraz jak zachowują się przeróżni mieszkańcy ZOO. Poprzez obserwację zachowań zwierząt i ptaków, a także magiczne otoczenie, można było oderwać się od zgiełku miasta i choć przez krótki czas być bliżej natury.

Widzieliśmy pocieszne małpki, czujne surykatki, flamingi, foki taplające się w wodzie, poważne zebry, brykające wielbłądy, leniące się tygrysy, ospałe leniwce, gryzonie i nietoperze oraz ich kuzynów. Jednak wszyscy nie mogliśmy doczekać się  spotkania ze słoniami. Przed naszymi oczami ukazały się  cztery wielkie słonie, które w pełnym spokoju odpoczywały  sobie na wybiegu pojadając zieleninę. Zwiedziliśmy słoniarnię, która była ogromna i przypominała wystrojem epokę kamienia łupanego. Emocji nie brakowało a przejażdżka kolejką - to była dopiero frajda. Wyjeżdżając z ZOO, na pożegnanie z zza chmur wyjrzało słońce. Zmęczeni wrażeniami i spacerem pośród kropli deszczu wróciliśmy do Gniezna.

 

Poprawiony: wtorek, 18 czerwca 2013 13:40
 
Kino PDF Drukuj Email

  

    Kolejny raz pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do kina dzieci podopiecznych tutejszego ośrodka w dniu 26.04.2013 r. Film pt  Krudowie ” obejrzało 38 dzieci.

 
Zabawa dla dzieci PDF Drukuj Email

     W dniu 12.04.2013 r. po raz kolejny zostało zorganizowane wyjście z dziećmi z rodzin podopiecznych tut. Ośrodka do klubu zabaw dla dzieci „Fantazja”. Na dzieci czekało jak zwykle mnóstwo dobrej zabawy, artystyczne malowanie twarzy, smaczny poczęstunek, a na koniec dzieci zostały obdarowane słodyczami.

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 13:22
 
Kryterium dochodowe przy zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka. PDF Drukuj Email

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

            Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Ważna informacja:

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie decyzji przyznających przed 31 grudnia 2012r zachowają do niego prawo do dnia 30 czerwca 2013r.   Do dnia 28 lutego 2013r wszystkie osoby pobierające w/w świadczenie otrzymają pisemną informację o warunkach nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych tj  po 1.01.2013r.

Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2013 10:45
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

Wigilia dla większości z nas kojarzy się z postnymi daniami, pachnącą choinką i z czasem spędzonym z bliskimi osobami – rodziną. A jak nie ma z kim? Nie ma rodziny? To właśnie w takich momentach życia pojawia się pracownik socjalny, który poświęca swój czas, aby stworzyć swoim klientom: schorowanym, samotnym czy też starszym namiastkę świąt.

I właśnie nasi gnieźnieńscy pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w dniu 20.12.2012 roku zaprosili do restauracji ,,Gwarna,, 100 podopiecznych. W spotkaniu wzięli udział również Prezydentem Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski oraz pracownicy MOPS Gniezno. Podopieczni mieli okazję podzielić się opłatkiem i spożyć wieczerzę wigilijną w gronie osób, które spotkał podobny los.

Spotkanie zostało wypełnione ciepłym słowem przekazanym przez ks. Kasprowicza z parafii katedralnej i wzajemnymi życzeniami, dobrym jedzeniem oraz prezentami w formie paczki żywnościowej.

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2013 13:56
 
Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. („becikowe”) PDF Drukuj Email

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. („becikowe”)

 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).Poprawiony: czwartek, 10 stycznia 2013 14:10
 
Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw PDF Drukuj Email

Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. jeżeli spełniają warunki określone w dotychczasowych przepisach.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa od 1 lipca 2013r.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

1)      obywatelom polskim,

2)      cudzoziemcom:

a)      do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)      jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c)      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-       jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1)      osoba sprawująca opiekę:

a)      ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b)      podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c)      ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d)      legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2)      osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3)      na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)      członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5)      na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6)      na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2013 09:36
 
Mikołajki PDF Drukuj Email

    Dnia 07.12.2012r. w Klubie Zabaw dla dzieci piętnaścioro naszych najmłodszych podopiecznych bawiło się na zabawie Mikołajkowej zorganizowanej przez MOPS. Od samego początku pełni zapału, sił i chęci wszyscy rozpoczęli bieganie, wspinaczkę, skakanie, gotowanie, trafianie do celu piłeczkami i zjeżdżanie z wszelkiego rodzaju zjeżdżalni. Zabawa przerywana była dwukrotnie z uwagi na konieczność posilenia się pizzą i innymi smakołykami.

Na naszą zabawę przybył również Św. Mikołaj, który obdarował dzieci słodyczami i razem z nimi zatańczył słynne „kaczuchy”.

Tuż przed opuszczeniem sali dzieci zmieniły swoje ludzkie oblicza stając się motylem, kotem lub spiderman-em. Pomalowano im twarze zgodnie z tym, w co chciały zostać na moment przeobrażone.

Wszystkie dzieci wyszły z klubu uśmiechnięte, szczęśliwe, ale i zmęczone.

 

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2012 08:40
 
Kino PDF Drukuj Email

 

   Dnia 9 Listopada MOPS zorganizował dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka wyjście do kina Helios na film „Hotel Transylwania”. Film spodobał się dzieciom. Dodatkową atrakcją było to, że film był w wersji 3d. Wyjście do kina umożliwia dzieciom spędzanie czasu wolnego poza zajęciami szkolnymi.

Poprawiony: czwartek, 15 listopada 2012 14:47
 
Rozporządzenie Rady Ministrów PDF Drukuj Email

Poprawiony: poniedziałek, 12 listopada 2012 14:41
 
Apel PDF Drukuj Email

Poprawiony: czwartek, 25 października 2012 13:24
 
Piknik PDF Drukuj Email

 

      W dniu 09.06.2012 odbył się piknik dla dzieci w schronisku „ Pomocna przystań ” z okazji dnia dziecka . Przygotowano wiele atrakcji , dzieci mogły uczestniczyć w różnych zabawach i konkursach. Nie zapomniano też o poczęstunku dla przybyłych na piknik.

                               

Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2012 07:56
 
Zabawa dla dzieci PDF Drukuj Email

      W dniu 20.04.2012 r. w Klubie Zabaw dla Dzieci „Fantazja”, ul. Sobieskiego 20 odbyła się zabawa, w której uczestniczyły dzieci z rodzin podopiecznych tut. Ośrodka. Motywem przewodnim zabawy była tematyka związana z piratami i poszukiwaniem skarbów. Dzieci zostały przebrane za piratów - każde otrzymało piracki pseudonim i dyplom zdobywcy skarbów. W trakcie zabawy dzieci zostały poczęstowane pizzą, a na koniec słodką niespodzianką.

 

Poprawiony: piątek, 27 kwietnia 2012 10:14
 
Kino "Helios" PDF Drukuj Email

      W dniu 13.04.2012r pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do kina Helios na bajkę „Piraci”. Do kina zostało zaproszonych 40 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:59
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

     W dniu 22.12.2011r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wieczerzę wigilijna dla osób samotnych w tym starszych i bezdomnych w obecności bliskich osób w tym opiekunów (pracowników socjalnych) oraz władz lokalnych.
      Wieczerza została zorganizowana w restauracji "Gwarna" brało w niej udział 100 podopiecznych.

 

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2012 10:39
 
Zabawa z udziałem Św. Mikołaja PDF Drukuj Email

 

W dniu 02.12.2011r. w godzinach 1700 do 1900 w Klubie Zabaw dla Dzieci Fantazja, ul. Sobieskiego 20 odbyła się zabawa z udziałem Św. Mikołaja. Zostały zaproszone dzieci w wieku od 4 – 10 lat. Dzieci zostały obdarowane przez Św. Mikołaja słodyczami.

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2011 13:47
 
Wyjście do klubu zabaw dla dzieci PDF Drukuj Email

     Dnia 10. 11. br w Klubie Zabaw dla dzieci przy ul. Sobieskiego 20 odbyła się zabawa zorganizowana przez tutejszy Ośrodek dla dzieci osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Dla piętnaściorga dzieci przygotowane były gry i zabawy. Ponadto dla milusińskich Ośrodek ufundował pizzę oraz słodki poczęstunek z napojami. Dodatkowa atrakcją dla dzieci był występ magika, który zaprezentował im sztuczki iluzjonistyczne.

 Tomasz Antosik

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011 14:19
 
Wyjście do kina PDF Drukuj Email

     W dniu 28 października 2011 r. pracownicy socjalni zorganizowali wyjście do kina „ Helios ” na bajkę ,,Mniam”. Do kina zostało zaproszonych 40 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka.

 

 

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011 14:20
 
Piknik z okazji Dnia Dziecka PDF Drukuj Email

Dnia 04.06.2011r. odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany przez schronisko „Pomocna Przystań” przy udziale oraz znacznym wsparciu różnych jednostek udało się stworzyć
i zrealizować znakomite przedsięwzięcie dla mieszkańców Gniezna.

Wśród wielu atrakcji piknikowych znalazły się różnego rodzaju konkursy z ciekawymi nagrodami.

Dzieci miały możliwość zobaczyć z bliska wóz strażacki, czołg oraz motocykle żużlowe. Schronisko zorganizowało słodki poczęstunek oraz wojskową grochówkę i kiełbasę z grilla.

 

Poprawiony: wtorek, 28 czerwca 2011 09:45
 
Razem w Dębnie PDF Drukuj Email

 

W dniu 21.05.2011r. korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia Pomocy „Krąg”po raz czwarty podopieczni tut. Ośrodka wzięli udział w pikniku integracyjnym „ Razem w Dębnie”.

Organizator imprezy zapewnił dla wszystkich:

 • darmową grochówkę z wojskowej kuchni polowej

 • zimne i gorące napoje

 • grill

 • ognisko

 • wiatrówkę

 • zabawę taneczną (przy zespole EX-TREME)

Coroczne spotkania integracyjne w Dębnie są okazją dla osób samotnych, starszych do nawiązania i podtrzymywania relacji międzyludzkich, stwarzają możliwość do spędzania mile czasu. Stanowią formę terapii zajęciowej, tanecznej i muzycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najstarsza uczestniczka zabawy 87-letnia

p. Maria przez cały czas brała aktywny udział w tańcach na „zielonym parkiecie”.

Dla wielu podopiecznych spotkanie w Dębnie jest jedyną w całym roku kalendarzowym okazją do wyjścia z domu i spotkania z ludźmi. Większość z nich cały rok czeka na kolejny wyjazd. Piknik w Dębnie stwarza możliwość skorzystania z ciepłego posiłku, wypoczynku przy muzyce i śpiewie na powietrzu. Udział w imprezie wpływa na poprawę samopoczucia i stan zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Zabezpiecza potrzebę poczucia przynależności do grupy i pozwala zagospodarować wolny czas. Jest inspiracją do podejmowania działań mających na celu włączenie osób starszych, często samotnych do udziału w aktywnym życiu i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Zarówno uczestnicy imprezy tj. podopieczni jak i pracownicy MOPS widzą potrzebę kontynuowania tradycji udziału w corocznym pikniku organizowanym w Dębnie.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2011 08:18
 
Zwiedzanie katedry przez dzieci PDF Drukuj Email

Dnia 14 maja 2011r zorganizowane zostało przez pracowników socjalnych MOPS zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej dla 30 dzieci podopiecznych ośrodka.
Dzieci miały okazje z przewodnikiem zwiedzić podziemia katedry, usłyszeć historię życia i śmierci św. Wojciecha na podstawie Drzwi Gnieźnieńskich oraz podziwiać piękno naszego miasta
z tarasu widokowego wieży katedralnej.


 

 
Kino "Helios" PDF Drukuj Email

Po raz kolejny dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego ośrodka zostały zaproszone do kina. Bajkę pod tytułem „Rio ”obejrzało 39 dzieci.

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 09:23
 
Wieczerza wigilijna PDF Drukuj Email

W dniu 22.12.2010 r.zorganizowano dla osób samotnych i starszych wieczerzę wigilijną.Do restauracji „Gwarna” zostało zaproszonych 100 osób, które są podopiecznymi tutejszego ośrodka.

 

Poprawiony: środa, 12 stycznia 2011 08:30
 
Spektakl w Teatrze im. Aleksandra Fredry PDF Drukuj Email

Tym razem pracownicy socjalni MOPS-u zaprosili do Teatru im .Aleksandra Fredry  osoby dorosłe.Przedstawienie pod tytułem „ Wszystko w rodzinie ”, które odbyło się w dniu 20.11.2010 r. zostało zaprezentowane dla 22 podopiecznych.

Poprawiony: środa, 12 stycznia 2011 08:27
 
Seans filmowy w kinie HELIOS PDF Drukuj Email
SammyW dniu 08.10.2010r. po raz drugi w bieżącym roku pracownicy socjalni zaprosili dzieci podopiecznych tutejszego Ośrodka do kina „Helios”. Dzieci zapoznały się z przygodami bohaterów bajki zatytułowanej „Żółwik Sammy”

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 października 2010 15:20
 
PIKNIK INTEGRACYJNY „ŻYJMY ZDROWO” PDF Drukuj Email

piknik zyjmy zdrowoW dniu 25.09.2010r. został zorganizowany przez Schronisko dla Bezdomnych „Pomocna Przystań” na Kawiarach piknik integracyjny „Żyjmy zdrowo”. W imprezie uczestniczyło również 30 rodzin będących podopiecznymi tutejszego Ośrodka. W programie pikniku były konkursy dla najmłodszych, zabawa taneczna oraz przygotowano wiele atrakcji kulinarnych.

 
Wspieramy funkcjonowanie rodzin z terenu miasta Gniezna PDF Drukuj Email

inauguracja projektu „Pomoc – wspieramy funkcjonowanie rodzin z terenu miasta Gniezna”W dniu 20 września 2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury zainaugurowano realizację projektu Miasta Gniezna i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. „Pomoc – wspieramy funkcjonowanie rodzin z terenu miasta Gniezna” w ramach zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także ze środków własnych Miasta Gniezna i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 32 tys. zł a pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 25 tys. zł.

Do udziału w projekcie zaproszono 10 rodzin korzystających z wsparcia tut. ośrodka oraz grupę 20 dzieci i młodzieży gnieźnieńskich szkół.inauguracja projektu „Pomoc – wspieramy funkcjonowanie rodzin z terenu miasta Gniezna”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie poprzez realizację tego projektu chce wspierać zorganizowanie materialnych i niematerialnych form pomocy dla potrzebujących rodzin i dzieci zapobiegając w ten sposób problemom wychowawczo-opiekuńczym. Partnerami w projekcie są Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Miejski Ośrodek Kultury.

więcej »

Poprawiony: środa, 22 września 2010 08:04
 
SALA ZABAW „HECORAJ” PDF Drukuj Email

 

hecoraj1Kolejną atrakcją, którą przygotowali pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka było wyjście na salę zabaw dla dzieci „Hecoraj”. W zabawie, która odbyła się w dniu 11.06.2010 uczestniczyło 30 dzieci. hecoraj2

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 czerwca 2010 09:32
 
Dzień Dziecka PDF Drukuj Email

 

W dniu 5 czerwca 2010r. został zorganizowany przez pracowników socjalnych wyjazd do Muzeum Przyrodniczo - Łowieckiego w Uzarzewie oraz Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. W wycieczce uczestniczyło 42 dzieci.
 
Również w tym samym dniu w Schronisku dla Bezdomnych „Pomocna Przystań” na Kawiarach odbył się piknik, w którym uczestniczyło ponad 90 dzieci z rodzin podopiecznych tutejszego Ośrodka.
Poprawiony: poniedziałek, 07 czerwca 2010 09:37
 
PIKNIK INTEGRACYJNY W DĘBNIE PDF Drukuj Email

piknik022.jpg

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy „KRĄG” został zorganizowany przez pracowników socjalnych wyjazd dla podopiecznych MOPS-u na majówkę dopiknik037.jpg Dębna. W imprezie, która odbyła się w dniu 29.05.2010r. wzięły udział 44 osoby. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, można było wziąć udział w zabawie tanecznej, loterii fantowej, skosztować domowych wypieków i grochówki.

Poprawiony: poniedziałek, 31 maja 2010 09:56
 
Zmiana godzin przyjmowania wniosków na dodatki mieszkaniowe PDF Drukuj Email

Uwaga zmiana!

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca maja 2010 r. punkt przyjmowania wniosków na dodatki mieszkaniowe przy ul. Paczkowskiego 4 będzie czynny:
 
w poniedziałki w godz. 7.00 – 15.00
 
w środy w godz. 7.00 – 15.00
 
w piątki w godz. 9.00 – 17.00
 
Wnioski na dodatki mieszkaniowe można także składać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2.

 
Kolacja wigilijna dla podopiecznych Mops–u PDF Drukuj Email

 
wigilia 2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu już lat organizuje wieczerzę wigilijną. Również w dniu 21.12.2009r. została zorganizowana przez pracowników socjalnych kolacja wigilijna dla podopiecznych tutejszego Ośrodka, w szczególności dla osób samotnych i starszych. Wieczerza została zorganizowana w restauracji „Gwarna” i brało w niej udział około 100 osób.

 
Dodatki mieszkaniowe PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2010 roku

wnioski na dodatki mieszkaniowe można będzie składać:

 

od poniedziałku do czwartku w godz 7.00 - 12.00
oraz w piątek w godz. 9.00 - 17.00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Paczkowskiego 4, pok. nr 10

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 2, parter

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2009 09:46
 
Zmiana w wypłatach świadczeń PDF Drukuj Email

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku

wszelkie świadczenia wypłacane

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

realizowane będą przez:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY przy ul. Wrzesińskiej 28
(teren byłej cukrowni)
w godz. 9.00 - 15.00

 
Zmiana godzin urzędowania PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje,
że w związku ze zmianami organizacyjnymi
od dnia 14 grudnia 2009r. następuje zmiana godzin pracy Ośrodka:
 
poniedziałek – piątek    7ºº - 15ºº.
 
Rejonowi pracownicy socjalni Działu Metodycznego, Pomocy Środowiskowej i Rodziny świadczą pracę w siedzibie Ośrodka w godz. 7ºº - 10ºº i 14ºº - 15ºº

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 grudnia 2009 10:01
 
Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym PDF Drukuj Email

APEL

 

Jeżeli widzisz leżącego lub siedzącego człowieka - na ulicy, na ławce, w każdym miejscu

starszego czy młodego, nietrzeeźwego lub chorego.

Podejdź sprawdź i zadzwoń na telefon alarmowy

 

Pogotowia Ratunkowego tel. 999

Policji tel. 997

lub naszego Stowarzyszenia "DOM" tel. 61 663 43 38

mamy dwa ośrodki: "Pomocna Przystań" ul. Pocztowa 6

"Filia Kawiary" ul. Kawiary 38 tel. 61 426 51 38

 

Jeżeli wiesz coś o bezdomnym bez opieki - przyprowadź lub zadzwoń do nas.


Pamiętaj - każde życie ludzkie jest bezcenne.

Idzie zima, a niskie temperatury sprawiają, że wychłodzenie organizmu

łatwo prowadzi do śmierci, szczególnie osób chorych i osłabionych

 

 


 PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE:

Noclegownie

Schroniska

Hostele

Inne


 

 

ZADANIA DOTYCZĄCE POMOCY NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

 

 1. Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawie pomocy w formie schronienia,
 2. Prowadzenie postępowania oraz realizacja pomocy finansowej (w tym pomoc na zakup odzieży, obuwia, leków, żywności, środków higieny osobistej)
 3. Współpraca z prowadzonymi lub finansowanymi przez Miasto Gniezno placówkami pomocy bezdomnym,
 4. Realizacja pomocy w formie sprawienia pogrzebu dla osób zmarłych bez miejsca zamieszkania na terenie Miasta Gniezna lub osób nieznanych z nazwiska,
 5. Rozpoznawanie sytuacji osób bezdomnych w Gnieźnie, prowadzenie ewidencji tej grupy osób.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj.:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
pod numerem telefonu 061 426 25 82  wew. 36
w pokoju nr 9 - parter
Osoby odpowiedzialne ze strony Ośrodka: pracownicy socjalni Marta Rakus i Robert Jackowiak


 

INNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE W KTÓRYCH OSOBY BEZDOMNE MOGĄ ZNALEŹĆ POMOC NA TERENIE MIASTA GNIEZNA


Schronisko dla Bezdomnych „Pomocna Przystań”

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w łącznej liczbie 45 osób, w okresie zimowym liczba osób, które może przyjąć w/w schronisko to 55 osób.
 
ul. Pocztowa 6                    
62-200 Gniezno                    
nr tel. 061 633 43 38                
liczba miejsc 30 (okres zimowy 35)
ul. Kawiary 38
62-200 Gniezno
nr tel. 061 426 51 38
liczba miejsc 15 (okres zimowy 20)

 


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Lecha 11
62-200 Gniezno


 

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE


Straż Miejska
nr tel. 061 424 10 70 oraz tel. kom. 604 512 000

Komenda Powiatowa Policji
nr tel. 061 426 02 61

Poprawiony: wtorek, 11 września 2018 10:28
 


Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl