Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Informacje ogólne PDF Drukuj Email

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). pobierz»
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.). pobierz»
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklaracja o wysokości dochodów,
  • kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny + specyfikacja do pkt. 12 wniosku (dotyczy mieszkańców innych niż w zasobach komunalnych, spółdzielniach mieszkaniowych, domkach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych),
  • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zaświadczenia z zakładu pracy/ZUS/PUP, decyzje ZUS, KRUS, MOPS, oświadczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy dorywczej),
  • dokumenty potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, poruszania się na wózku (orzeczenia PZON, WZON, ZUS, KRUS, Sądu Pracy i inne, zaświadczenia lekarskie w przypadku orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004 r.)
 
II. OPŁATY
zwolnione od opłaty skarbowej
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV. UWAGI
Wnioski i deklaracje sprawie dodatku mieszkaniowego należy składać, a decyzje odbierać:
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Dworcowej 7, parter pok. nr 8 i pok. nr 13  w godzinach 7:00 – 15:00, tel. (61) 426 25 82, 426 30 16, 424 15 99, 424 11 88 wew. 35,43,44
Dodatki mieszkaniowe wypłacane są:
  • w kasie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 28 w godzinach 9:00 – 15:00 tel. (61) 424 08 88 / 89
  • przelewem na wskazane przez Zarządców (właścicieli) konta.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

 

Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2015 14:26
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl