Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Informacje
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Obowiązujące kwoty świadczeń PDF Drukuj Email

KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH od 1.11.2016r.

Zasiłek rodzinny:

 • do 5 roku życia: 95,00 zł.

 • od 5 do 18 roku życia: 124,00 zł.

 • powyżej 18 roku życia: 135,00 zł.


Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł. miesięcznie,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka: 1.000,00 zł.

 • dodatek z tyt. samotnego wychowywania: 193,00 zł., nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci; 273,00 zł. miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95,00 zł. miesięcznie,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90,00 zł. na dziecko do 5 roku życia; 110,00 zł. na dziecko powyżej 5 roku życia,

 • dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł. jednorazowo na dziecko

 • dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł. miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (dot. szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.); 69,00 zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka („becikowe”):

 • 1.000,00 zł. na jedno dziecko.


Zasiłek pielęgnacyjny:

 • 184,42 zł.


Świadczenie pielęgnacyjne:

 • 1.583,00 zł miesięcznie.


Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • 620,00 zł miesięcznie.


Zasiłek dla opiekuna:


 • 620,00 zł miesięcznie.


  Świadczenie jednorazowe "za życiem":


 • 4000,00 zł.

 

Poprawiony: środa, 27 lutego 2019 08:25
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl