Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

Wymagane dokumenty:
  • wniosek strony,
  • skierowanie lekarza stwierdzające konieczność sprawowania usług opiekuńczych,
  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • decyzja organu emerytalno – rentowego,
  • zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
  • inne zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.

 

UWAGI!

Pomoc w formie usług zostaje przyznana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleniu czy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

 
 
Druki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 12:38
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl